ปฏิทินกิจกรรม

20 พฤษภาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565

18 พฤษภาคม 2565
โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่

เพิ่มเติม

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เพิ่มเติม

ข้อมูลตราสารหนี้

เพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

โทร : (66) 0-2146-5999

อีเมล์ : ir@bjc.co.th
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท

จุดเริ่มต้นของบริษัทที่ยิ่งใหญ่นี้ มาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ระหว่างตระกูลเบอร์ลี่และยุคเกอร์ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อันเป็นหนึ่งในบริษัทการค้ายุคแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 10,000 คน ดำเนินธุรกิจในนามของบริษัทเอง และของบริษัทคู่ค้าที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกทั้งเป็นผู้นำในระบบการตลาด การขาย การจัดจำหน่ายสินค้า และการให้บริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลธุรกิจ

  กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ดำเนินกิจการด้านการผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง

  กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ดำเนินกิจการด้านการผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ลูกอม ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม เต้าหู้ สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง) สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (กระดาษทิชชู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) รวมถึงการทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัท และสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น นอกจากนี้ยังให้บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) ให้แก่กลุ่มบริษัทเดียวกันและบริษัทอื่น

  กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
 1. สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
  ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ โดยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก

 2. สินค้าและบริการทางเทคนิค
  ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค ได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ รวมถึงออกแบบ จัดหา และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือเพื่อการอุตสาหกรรม อุปกรณ์คลังสินค้า และขนส่งสินค้า และโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี
  กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

BJC FAQ Packaging Supply Chain
ลิ้งค์ไปหน้าหลักบิ๊กซี


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย


โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท : ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจค้าปลีกครอบคลุมร้านค้าทุกรูปแบบตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าใน ร้านทุกประเภท

  กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
 1. ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
  ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม เป็นลำดับแรก ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่าย และฐานธุรกิจใน ระยะยาว ภายใต้ความท้าทายและข้อจำกัดทั้งด้านการค้าและการเมืองในภูมิภาคนี้

 2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
  ดำเนินกิจการด้านการนำเข้า ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหนังสือและนิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงดำเนินกิจการร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิเช่น โอเกนกิ เอเชียบุ๊ค B'smart www. Voltztore.com

 3. ธุรกิจอื่น ๆ
  ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Data Center) ศูนย์จัดการดูแลระบบ และศูนย์สำรองข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 (One Report) 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565
Entering The Next Phase of Growth March 2022

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
:  BJC
ราคาล่าสุด    35.75  บาท

เปลี่ยนแปลง :   +0.25
% เปลี่ยนแปลง :   0.70%
ปริมาณซื้อขาย ('000) :  8,295,600
ช่วงราคาระหว่างวัน :  35.25 - 36.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :  29.25 - 37.00
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2022 16:35

Market Cap.

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 142,276.78
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.57
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 1.86
P/E (เท่า) 37.26
P/BV (เท่า) 1.21
ปรับปรุงเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2565